Đám Tang Ông Hoàng Sót

Đám Tang Ông Hoàng Sót

Đám Tang Bà Lê Thị Thanh Thu

Đám Tang Bà Lê Thị Thanh Thu

Dam Tang Ong Duong Cau

Dam Tang Ong Duong Cau

Đám Tang Ông Louis Nguyễn Long Thao

Đám Tang Ông Louis Nguyễn Long Thao

Funeral pictures of Yi Wen

Funeral pictures of Yi Wen

Đám Tang Cụ Bà Nguyễn Thị Hoa

Đám Tang Cụ Bà Nguyễn Thị Hoa

Đám Tang Mama, Mẹ hiền kính yêu của chúng con.

Đám Tang Mama, Mẹ hiền kính yêu của chúng con.

Đám Tang Bà Anna Maria Nguyễn Thị Ngọc Lan

Đám Tang Bà Anna Maria Nguyễn Thị Ngọc Lan

Lễ Trai Tăng - Ông Nguyễn Văn Đảm

Lễ Trai Tăng - Ông Nguyễn Văn Đảm

Đám Tang Bà Anna Vũ Thị Tân

Đám Tang Bà Anna Vũ Thị Tân

Đám Tang Ông Phaolo Vũ Ngọc Chấn

Đám Tang Ông Phaolo Vũ Ngọc Chấn

Đám Tang Bà Maria Nguyễn Thị Hồng Hoa

Đám Tang Bà Maria Nguyễn Thị Hồng Hoa

Đám Tang Bà Tống Ngọc Lan

Đám Tang Bà Tống Ngọc Lan

Đám Tang Bà Trương Thị Chốt

Đám Tang Bà Trương Thị Chốt

Đám Tang Ông Lê Quang Thiện

Đám Tang Ông Lê Quang Thiện

Đám Tang Bà Maria Đoàn Thị Tuyết Hà

Đám Tang Bà Maria Đoàn Thị Tuyết Hà

Đám Tang Bà Maria Cao Thị Tuyết

Đám Tang Bà Maria Cao Thị Tuyết

Đám Tang Ông Lộc Lương

Đám Tang Ông Lộc Lương

Đám Tang Ông Ddaminh Bùi Văn Quỳnh

Đám Tang Ông Ddaminh Bùi Văn Quỳnh

Đám Tang Ông Trương Tuấn Văn

Đám Tang Ông Trương Tuấn Văn

Đám Tang 12/11/2022

Đám Tang 12/11/2022

Đám Tang Bà Maria Huỳnh Thị Khiên

Đám Tang Bà Maria Huỳnh Thị Khiên

Đám Tang Bà Võ Thị Mộng Hằng

Đám Tang Bà Võ Thị Mộng Hằng

Đám Tang Bà Maria Phạm Thị Tốt

Đám Tang Bà Maria Phạm Thị Tốt

Đám Tang Bà Teresa Đặng Thị Nhan

Đám Tang Ông Trịnh Văn Dương

Đám Tang Ông Trịnh Văn Dương

Đám Tang Ông Đặng Mạnh Chất

Đám Tang Ông Đặng Mạnh Chất

Đám Tang Ông Nguyễn Văn Rài

Đám Tang Ông Nguyễn Văn Rài

Đám Tang Ông Nguyễn Andrew Chánh

Đám Tang Ông Nguyễn Andrew Chánh

Đám Tang Ông Giuse Phạm Văn Linh

Đám Tang Ông Giuse Phạm Văn Linh

Đám Tang Ông Giuse Bùi Duy Sang

Đám Tang Ông Giuse Bùi Duy Sang

Đám Tang Bà Madalena Phan Thị Tần

Đám Tang Bà Madalena Phan Thị Tần

Đám Tang Ông Dương Quang Nghĩa

Đám Tang Ông Dương Quang Nghĩa

Đám Tang Ông Lê Minh Dũng

Đám Tang Ông Lê Minh Dũng

Đám Tang Bà Maria Ngô Đa Bình An

Đám Tang Bà Maria Ngô Đa Bình An

Đám Tang Ông Lê Đức Tế

Đám Tang Ông Lê Đức Tế

Funeral 2021

Đám Tang Ông Giuse Nguyễn Văn Thắm

Đám Tang Ông Giuse Nguyễn Văn Thắm

ĐT Ông Võ Văn Hùng

ĐT Ông Võ Văn Hùng

Đám Tang ông Phero Vincent Bach

Đám Tang ông Phero Vincent Bach

ĐT Ông Tôma Bùi Công Hiệp

ĐT Ông Tôma Bùi Công Hiệp

ĐT Bà Nguyễn Bạch Huệ

ĐT Bà Nguyễn Bạch Huệ

ĐT Ông Giuse Từ Văn Nghĩa

ĐT Ông Giuse Từ Văn Nghĩa

Đám Tang Ông Hà Minh Chính

Đám Tang Ông Hà Minh Chính

Funeral of Nguyen Phuc Bao Nhien Nolan

Funeral of Nguyen Phuc Bao Nhien Nolan

DT Ông Phạm Kim Uyên (Hiệp)

Jessica Giang Mai's Funeral

Jessica Giang Mai's Funeral

Đám Tang Ông Bùi Thanh Tùng

Đám Tang Ông Bùi Thanh Tùng

Đám Tang Ông Trần Văn Chẩu

Đám Tang Ông Trần Văn Chẩu

ĐT Bà Lê Thị Nuôi

Đám Tang Ông Đoàn Văn Thương

Đám Tang Ô. Đinh Trung Hiếu

Đám Tang Bà Hồ Thị Lành

Đám Tang Bà Hồ Thị Lành

Đám Tang Ông Nguyễn Hoàng Hổ

Safa Ngo Funeral

Safa Ngo Funeral

Đám Tang Ông Lê Thậm

Đám Tang Ông Lê Thậm

Đám Tang Ông Nguyễn Văn Thu

Đám Tang Bà Teresa Khổng Thị Chốn

Đám Tang Bà Cố Maria

DT Bà Trần Thị Xuyến

DT Bà Trần Thị Xuyến

DT Ông Ứng Trần

DT Bà Nguyễn Thị Bích Liên

DT Bà Nguyễn Thị Bích Liên

DT Bà Maria Trịnh Tuyết Hương

DT Bà Maria Trịnh Tuyết Hương

DT Ông Lưu Quân

DT Ông Lưu Quân

DT Bà Hồ Thị Mai

DT Ông Đào Văn Nghiêm

DT Bà Maria Trần Thị Nhũ

Đám Tang Bà Maria Trần Thị Sửu

Đám Tang Bà Lê Thị Chính

Đám Tang Bà Bùi Thị Ái

Đám Tang Bà Bùi Thị Ái

Đám Tang Ông Huỳnh Văn Khìa

Đám Tang Ông Huỳnh Văn Khìa

Đám Tang Cụ Bà Maria Phan Thị Hương

DT Ông Trần Hữu Tiền

DT Ba Le Thi Hoi

ĐT Bà CATARINA TRẦN THỊ XUÂN NƯƠNG

DT Bà Maria Nguyễn Thị Len

DT O. Ton Van Ken

Đám Tang Bà Martha Phạm Thị Thu

Đám Tang Bà Martha Phạm Thị Thu

ĐT Ông Nguyễn Trung Quân

ĐT Ông Nguyễn Trung Quân

Đám tang Bà Huỳnh Thị Lan _ Phám Danh Diệu Huệ

Đám tang Bà Huỳnh Thị Lan _ Phám Danh Diệu Huệ

Đám Tang Ông Cố Phêrô Maria PHAN THẾ HIỆP

Đám Tang Cụ Ông Võ Hoàng

Đám Tang Cụ Ông Võ Hoàng

ĐÁM TANG ÔNG NGUYỄN VĂN PHƯỚC - PHÁP DANH HUỆ ĐỨC

ĐÁM TANG ÔNG NGUYỄN VĂN PHƯỚC - PHÁP DANH HUỆ ĐỨC

DT Ông Đỗ Văn Hĩ

DT Ô. Hứa Ngọc Điểu

DT Cụ Bà Maria Lê Thị Hườn

DT Cụ Ông Phê Rô Nguyễn Văn Cử

DT Cụ Ông Phê Rô Nguyễn Văn Cử

ĐT Bà Maria Nguyễn Thị Thất

ĐT Bà Maria Nguyễn Thị Thất

DT O. Nguyễn An Đào

ĐT Ô. Nguyễn Văn Sang

ĐT Ô. Nguyễn Văn Sang

Lễ Tang Ô. Micae Bùi Quang vinh

Lễ Tang Ô. Micae Bùi Quang vinh

DT Cụ Bà Trịnh Ngọc Hạnh

DT Ông Cao Điền

ĐT Ông Huỳnh văn Thiện

ĐT Cô Nam - 25-3-2015

ĐT Cô Nam - 25-3-2015

Lễ Tang Ông Huỳnh Văn Thành

ĐT Ông Ngô Khắc Hoan

ĐT Ông Ngô Khắc Hoan

ĐT Ô. Nguyễn Văn Trứ

ĐT Ô. Nguyễn Văn Trứ

ĐT Ông Lê Quốc Hải

ĐT Ông Đan Văn Nguyễn

Lễ Cải Táng Ô.Rôcô và Vicente

Lễ Cải Táng Ô.Rôcô và Vicente

DT Bà Võ Thị Hồng Thanh (Bà Chín)

ĐT Bà TIÊU NGỌC HƯƠNG

Funeral of Johnny A Kabahit jr

Đám Tang Ông Nguyễn Hoàng Hương

Đám Tang Ông Đinh Viết Liệt

Đám Tang Ông Đinh Viết Liệt

Đám Tang Ông Trần Văn Lê

Đám Tang ông Ngô Văn Khẩn

Đám Tang ông Ngô Văn Khẩn

Đám Tang Ông Bùi Xuân Hữu

Đám Tang Ông Bùi Xuân Hữu

Funeral of Tiffany

Funeral of Jessie Benigno

Funeral of Jessie Benigno

Đám Tang bà Rosa

Đám Tang bà Teresa Maria

Đám Tang bà Teresa Maria

Lễ tang bà Chiêu

Lễ tang bà Chiêu

Lễ Tang bác Hà Đức Nhu

Đám tang Ông Hà Đức Nhu

Đám tang Ông Hà Đức Nhu

Đám Tang ba cô Thảo

Lễ Tang Bà Nguyễn Thị Hoa

Lễ Tang Ông Nguyễn Đình Phong

Dang tang ong Le Van Ba Dec5,2010

Le Tang bac Duong Toan

Le Tang bac Duong Toan